talker
 tuleòovice
 fotoalbum
 haluze
 kto je na tuleòoch?
 telnet
 galéria
Tuleňovice, rovnako ako talker, vznikli za účelom zvýšenia puorodnosti v Slovenskej republike, ale pomaly a iste sa začíname rozťahovať a presadzovať aj v iných kapitalistických a rozvojových krajinách. Tulene sú dosť prítulné a perVERzNÉ tvory, ktoré v zásade nepodporujú bigamiu a už vuobec nie polygamiu. Len výnimky potvrdzujú pravidlo. Štatistika dokazuje, že 90% skoro ženatých žien, ktoré žili usporiadaným a mravným životom a začali pravidelne navštevovať talker (ba došlo to až tak đaleko, že i tajne začali navštevovať tuleňovice), zanevreli na svojho vtedajšieho partnera a začali sa páriť s nami. Všetky tulene mužského pohlavia sa zhodujú na myšlienke, že ak oni raz budú chodiť s nejakou partnerkou, v živote ju na talker nepustia.