talker
 tuleòovice
 fotoalbum
 haluze
 kto je na tuleòoch?
 telnet
Takže na náš talkerík sa muožeš pripojiť! A nielen to, muožeš sa naň pripojiť cez:

:telnet:
obyčajný primitívny telnet na hq.alert.sk a port 5678 (no odporúčame obyčajný primitívny secure shell ssh ttt@ttt.sk)
:web klient:
obyčajný web klient, ktorý dokáže neobyčajné veci
:putty:
obyčajné putty - kliknúť, stiahnuť a zase kliknúť (cez telnet ttt.sk 5678 alebo cez secure shell ssh ttt@ttt.sk)
 galéria [home]